ΚΡΙΟΙ

Το σπέρμα που χρησιμοποιείται συλλέγεται από κριούς φυλής Lacaune, οι οποίοι προέρχονται από το κέντρο σπερματέγχυσης Ovitest της Γαλλίας. Έχουν αποδεδειγμένη ανώτερη γενετική αξία από τα θηλυκά της φυλής (Genomique Index +++) και είναι απαλλαγμένοι από όλα τα λοιμώδη νοσήματα που προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι κριοί, επιπλέον, είναι ανθεκτικοί (ARR/ARR) στην τρομώδη νόσο (scrapie).

Η βαθμολόγησή τους (ISOL) γίνεται σύμφωνα με το Γαλλικό σύστημα
και περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά:

Γαλακτοπαραγωγή
+ 25%
Περιεκτικότητα σε λιπαρά και πρωτεΐνες
+ 25%
Βελτίωση του αριθμού των σωματικών κυττάρων
+ 25%
Βελτίωση της μορφολογίας του μαστού
+ 25%

Όλα τα παραπάνω είναι απαραίτητα, προκειμένου να παραχθεί ένας απόγονος, ο οποίος θα είναι βελτιωμένος αρμονικά σε όλα τα παραγωγικά κι μορφολογικά του χαρακτηριστικά.