ΓΑΛΑΚΤΟΜΕΤΡΗΣΗ

Πυλώνας πάνω στην οποία θα στηριχτεί η γενετική βελτίωση των ζώων είναι η γαλακτομέτρηση.

Με τη βοήθειά της, μπορούμε να ξεχωρίσουμε τα ζώα, τα οποία παράγουν τη μεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος, για μεγάλο χρονικά διάστημα, αλλά ταυτόχρονα, το γάλα των οποίων έχει τα επιθυμητά ποιοτικά χαρακτηριστικά (λιποπρωτείνες, μικρόβια κλπ). Ο κτηνοτρόφος, πρέπει να έχει στο μυαλό του, ότι το βασικό κοστολόγιο της εκτροφής(80%  με  90 % του συνολικού κόστους), αποτελεί η διατροφή.

Χωρίζοντας τα ζώα σε παραγωγικά και μη, μας επιτρέπει:

1)

Να ορίσουμε τα ζώα, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση, πάνω στην οποία θα στηριχτούμε, για να βελτιώσουμε το συνολικό παραγόμενο προϊόν

2)

Mπορούμε να ομαδοποιήσουμε ζώα, έτσι ώστε τα μη παραγωγικά να ταΐζονται ανάλογα (μειώνοντας το κόστος), αλλά και να προγραμματίσουμε τις συζεύξεις τους, προκειμένου να δικαιολογούν τα πάγια έξοδά τους.