ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ

Τα οφέλη από την επανεξέταση της διαχείρισης της αναπαραγωγής με τη χρησιμοποίηση της τεχνητής σπερματέγχυσης, αποτελεί μία αναγκαία διαδικασία για τις σύγχρονες Ελληνικές αιγοπροβατοτροφικές μονάδες και συγκεκριμένα:

Πέρα όμως από τον κτηνοτρόφο, υπάρχουν και οφέλη για τον ευρύτερο κλάδο, όπως:

1)

Η γενετική βελτίωση και ανάδειξη των σπάνιων Ελληνικών φυλών.

2)

Ενίσχυση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας της εγχώριας αιγοπροβατοτροφίας

Η διαδικασία της τεχνητής σπερματέγχυνσης είναι απλή και γρήγορη.

Παρόλα αυτά, η σωστή επιλογή και προετοιμασία των ζώων, παίζουν σημαντικό ρόλο στο να έχουμε αυξημένα ποσοστά επιτυχίας.   

Καταρχάς, διαλέγονται με βάση τη διαδικασία της γαλακτομέτρησης τα πιο παραγωγικά ζώα. Τα ζώα αυτά, θα πρέπει να είναι νεαρά, μέτριας θρεπτικής κατάστασης κα χωρίς αναπαραγωγικά ή άλλα προβλήματα υγείας.

 Ο συγχρονισμός των ζώων γίνεται με τοποθέτηση CIDR για δώδεκα μέρες και κατά την έξοδό του γίνεται χορήγηση ορμόνης PMSG σε δοσολογία ανάλογη της φυλής και της εποχής. Η τεχνητή σπερματέγχυση γίνεται σε 55 ώρες για τα ενήλικα ή 52 για τις αρνάδες.       

Για 20 ημέρες μετά τη τεχνητή σπερματέγχυση, δεν κάνουμε καμία αλλαγή στη διατροφή αλλά και στο περιβάλλον διαβίωσης των ζώων.