Η διαδικασία της τεχνητής σπερματέγχυνσης είναι απλή και γρήγορη.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΗ

Τα οφέλη από την επανεξέταση της διαχείρισης της αναπαραγωγής με τη χρησιμοποίηση της τεχνητής σπερματέγχυσης, αποτελεί μία αναγκαία διαδικασία για τις σύγχρονες Ελληνικές αιγοπροβατοτροφικές μονάδες και συγκεκριμένα:

Παρόλα αυτά, η σωστή επιλογή και προετοιμασία των ζώων, παίζουν σημαντικό ρόλο στο να έχουμε αυξημένα ποσοστά επιτυχίας.