Συνάντηση Εργασίας Της Ομάδας Του GenRecord

Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες γενετικής βελτίωσης και γαλακτομέτρησης στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας»

Στις 10/04/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της ερευνητικής ομάδας του έργου «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες γενετικής βελτίωσης και γαλακτομέτρησης στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας» στα κεντρικά γραφεία στις εγκαταστάσεις του κτηνιατρικού κέντρου Νικόλαος Χαντζής.

Η αιγοπροβατοτροφία αποτελεί έναν βασικό, παραδοσιακό κλάδο της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα με σημαντική συμβολή στην οικονομία της χώρας. Με εξαίρεση το φρέσκο γάλα τα περισσότερα γαλακτοκομικά προϊόντα (τυρί, γιαούρτι και διάφορα επιδόρπια) έχουν ως βάση το αιγοπρόβειο γάλα, με πρωταγωνιστές τη φέτα ΠΟΠ και το γιαούρτι (παραδοσιακό πρόβειο γιαούρτι).

 

 

Ιδιαίτερα στις περιφέρειες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής τα αιγοπρόβατα συμβάλλουν σημαντικά στην ζωική παραγωγή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2017 η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα και η Αττική συγκεντρώνουν το 21% και 19% στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων προβατοειδών και αιγοειδών στη χώρα, αντίστοιχα, και συμβάλλουν σημαντικά σε μία σειρά από ΠΟΠ προϊόντα.

Οι σύγχρονες ζωοτεχνικές ανάγκες στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας επιβάλλουν την οικονομική απόδοση των εκτροφών μέσα από ολοκληρωμένες δράσεις που στοχεύουν στην αύξηση της ποιότητας και ποσότητας των αποδιδόμενων ζωικών πρωτεϊνών. Σε αυτή την κατεύθυνση είναι η γενετική βελτίωση με τόσο για τα οικονομικά οφέλη ως προς τους κτηνοτρόφους όσο και για την ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας.

Το ερευνητικό πρόγραμμα

Για αυτό το λόγο το κτηνιατρικό κέντρο του Νίκου Χαντζή που παρέχει υπηρεσίες υψίστης ποιότητας σε παραγωγικά ζώα στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας από το 2010 υλοποιεί ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα με  τίτλο «Ολοκληρωμένες υπηρεσίες γενετικής βελτίωσης και γαλακτομέτρησης στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας» στα πλαίσια της  Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β΄ ΚΥΚΛΟΣ» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ενός σταθμού τεχνητής σπερματέγχυσης στα πλαίσια της στοχευμένης γενετικής βελτίωσης στο κλάδο της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας στις περιφέρειες της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής. Βασικοί στόχοι του έργου είναι η μείωση του κόστους παραγωγής στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, η αύξηση της απόδοσής τους ως προς την ποιότητα και την ποσότητα των παραγόμενων προϊόντων και τέλος η διασφάλιση της διάθεσης ασφάλειών κτηνοτροφικών προϊόντων προς τους καταναλωτές και την ποιότητα του γάλακτος (λίπος και πρωτεΐνες).

Συνεργασία με το ΑΠΘ

Για την επίτευξη αυτού του στόχου ο κτηνίατρος Νίκος Χαντζής συνεργάζεται με το Εργαστήριο Ζωοτεχνίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ (ΕΖΚ-ΑΠΘ) όπου η ερευνά του επικεντρώνεται κυρίως στη βελτίωση της παραγωγικότητας, της υγείας, της αναπαραγωγής, της διατροφής και της διαχείρισης των εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων προγραμμάτων αναπαραγωγής και γενετικής βελτίωσης. Το ΕΖΚ-ΑΠΘ έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 20 Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων, καθώς και έργων που χρηματοδοτούνται από ελληνικές και διεθνείς εταιρείες.

Επίσης, το ΕΚΖ-ΑΠΘ  κατέχει 5 βιομηχανικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με μεθόδους παραγωγής καινοτόμων προϊόντων από κτηνοτροφικές επιχειρήσεις. Ειδικότερα για τις ανάγκες του έργου το ΕΖΚ-ΑΠΘ διαθέτει ειδικά όργανα για αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του σπέρματος, υπερηχοτομογράφο για τον έλεγχο των όρχεων και τη διάγνωση εγκυμοσύνης καθώς και το απαιτούμενο λογισμικό για την εκτίμηση των γενετικών παραμέτρων των ζώων που καθορίζουν τη γενετική τους αξία.

Στις 10/04/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας της ερευνητικής ομάδας του έργου στα κεντρικά γραφεία στις εγκαταστάσεις του κτηνιατρικού κέντρου Χαντζής Νικόλαος. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου. Συγκεκριμένα έγινε αναλυτική παρουσίαση τόσο των εκτροφών που επιλέχθηκαν για τη συμμετοχή στην έρευνα όσο και των κριτηρίων επιλογής. Καταγράφηκαν με λεπτομέρεια τα μορφολογικά, αναπαραγωγικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά των εκτροφών από τα οποία προέκυψε και καταγράφηκε ο βελτιωτικός στόχος.

Επιπλέον χρησιμοποιήθηκε το Δελτίο Έρευνας του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας για την λεπτομερή καταγραφή όλων των στοιχείων εκτροφής, του ζωικού κεφαλαίου, της αναπαραγωγής πριν την τεχνητή σπερματέγχυση, της αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια εφαρμογής της τεχνητής σπερματέγχυσης, των συνθηκών σταβλισμού, της γαλακτοπαραγωγής, της διατροφής, των ενεργειών προληπτικής υγιεινής και της καταγραφής νοσημάτων. Ο Καθηγητής του Τμήματος Κτηνιατρικής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας Γεώργιος Αρσένος  σε συνεργασία με τον κτηνίατρο Νίκο Χαντζή αξιολόγησαν σε βάθος όλα τα δεδομένα και κατέγραψαν τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Τέλος οργάνωσαν το χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών ενεργειών ώστε να καλυφθούν όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Στα πλαίσια του απολογισμού του πρώτου έτους υλοποίησης του έργου καταγράφηκε η θετική ανταπόκριση των κτηνοτρόφων για την μετατόπισή τους σε ζωοτεχνικές μεθόδους που τους εξασφαλίζουν βιώσιμες εκτροφές. Επίσης καταγράφηκε η έντονη ανάγκη των κτηνοτρόφων να ενημερωθούν σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητες εξέλιξης της παραγωγικότητας των εκτροφών.