Στη μονάδα του κ. Σούλιου

Στη μονάδα του κ. Σούλιου

Στη μονάδα του κ. Σούλιου πραγματοποιήσαμε γαλακτομέτρηση, προκειμένου να μπορέσουμε να διαχωρίσουμε τα ζώα σε group, ανάλογα με τη γαλακτοπαραγωγή τους.          

Αυτό μας οδήγησε στη δημιουργία δύο ομάδων, με αποτέλεσμα να ξεχωρίσουμε τα ζώα με τις υψηλότερες αποδόσεις, στα οποία μελλοντικά θα γίνει σπερματέγχυση. Η προσαρμογή του σιτηρεσίου στις δύο αυτές ομάδες, έχει σαν αποτέλεσμα τεράστια εξοικονόμηση κόστους για τον κτηνοτρόφο