Στη μονάδα του κ. Σκαμπαρδώνη

Στη μονάδα του κ. Σκαμπαρδώνη

              Επισκεφτήκαμε τη μονάδα του κ. Σκαμπαρδώνη, προκειμένου, να ελέγξουμε τα ζώα, τα οποία είναι έγκυος, με υπέρηχο

Προηγουμένως, είχε πραγματοποιηθεί στα ζώα αυτά συγχρονισμός οίστρου, με CIDR, αλλά και διόρθωση της διατροφής, πριν από τις συζεύξεις. Τα αποτελέσματα μας δικαίωσαν μιας και το ποσοστό των ζώων που είναι έγκυος, ξεπερνά το 90 %.