Στη μονάδα του κ.Μωρατη

Στη μονάδα του κ.Τριανταφυλλου

Στη μονάδα του κ.Τριανταφυλλου μετα από επιλογή των ζώων με βάση τα παραγωγικα τους χαρακτηριστικά πραγματοποιήθηκε τεχνητη σπερματέγχυση με σπέρμα από κριάρια της φυλής lacaune από το κέντρο γενετικης βελτίωσης OVITEST της Γαλλίας.