Στη μονάδα του κ.Μωρατη

Στη μονάδα του κ.Μωρατη

Στη μονάδα του κ.Μωρατη  πραγματοποιήθηκε  τεχνητή σπερματέγχυση στα ζωα που εχουν επειλεγει με βάση γαλακτομετρηση αλλα κ τα ποιoτικα χαρακτηρίστηκα του γάλακτος.

      

Το σπερμα που χρησιμοποιήθηκε συλλεγεται  απο κριαρια της φυλής lacaune ,τα οποία προέρχονται από το κέντρο γενετικής βελτίωσης OVITEST της Γαλλίας