Στη μονάδα του κ. ΜΩΡΑΤΗ

Στη μονάδα της κ. ΜΩΡΑΤΗΣ

      Στη μονάδα του κ. Μωράτη, 40 ημέρες αφού γέννησαν τα ζώα, έγινε η πρώτη τους γαλακτομέτρηση και ο χωρισμός τους σε δύο group, προκειμένου να προσαρμοστεί το σιτηρέσιό τους ανάλογα.

              Στα ζώα με την υψηλότερη παραγωγικότητα θα γίνει σπερματέγχυση με σπέρμα Lacaune υψηλής γενετικής αξίας, με αποτέλεσμα οι μελλοντικοί απόγονοι να πληρούν τα επιθυμητά στάνταρ γαλακτοπαραγωγής.