Στη μονάδα του κ. Δρόσου

Στη μονάδα του κ. Δρόσου

πραγματοποιήσαμε υπέρηχο, και τα αποτελέσματα μας δικαίωσαν με ποσοστό επιτυχίας 92%. Για άλλη μία φορά, επιβεβαιώνεται η σημασία της σωστής διατροφής, προκειμένου να γίνει σωστή αναπαραγωγική διαχείριση σε μία μονάδα.

              Πριν κάνουμε οποιαδήποτε επέμβαση, έγινε ταυτοποίηση της θρεπτικής κατάστασης των ζώων και στη συνέχεια διόρθωση του σιτηρεσίου. Στη συνέχεια, τοποθετήθηκαν στα ζώα CIDR για το συγχρονισμό οίστρου.