ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΙΣ ΖΩΝΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΙΚΙ

ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ

Στις 12-4 επισκεφθηκαμε ,μετα από πρόσκληση κτηνοτρόφων, μονάδες   στο χωριό Ομβιακη του Δομοκού μαζί με τον καθηγητή κτηνιατρικής κ διευθυντή του εργαστηρίου Ζωοτεχνίας κ.Γεωργιο Αρσενο κ τον υποψήφιο διδάκτορα κ.Στεργιο Πρισκα.

Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ενος προϊόντος ΠΟΠ ,οπως είναι το κατικι, στην αγορα έχει οδηγήσει την βιομηχανία  σε αναζήτησή όλο κ περισσότερου αλλα κ ποιοτικότερου γάλακτος.Οι κτηνοτρόφοι ,αντιλαμβανόμενοι τις προκλησεις αυτές ,ενημερώθηκαν για τις νέες μεθοδους αναπαραγωγής που μπορουν να εφαρμόσουν προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες αλλα κ να προστατέψουν το προιον της περιοχης τους.